Miesięczne archiwum: Marzec 2015

World Social Work Day (17 marca)

17 marca?

WSWD, czyli World Social Work Day. Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o tym ważnym dniu.

Polecamy artykuł na ten temat: „17 marca 2015 roku, po raz dziewiąty, pracownicy socjalni na całym świecie obchodzą Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day). Jest to doroczne wydarzenie organizowane przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych. […]”

Źródło: http://www.mops.tczew.pl/…/swiatowy-dzien-pracy-socjalnej-2…

Wszystkim pracownikom życzymy nieustającego zapału, siły oraz cierpliwości w pełnieniu misji.

„Współczesność nazywana przez wielu >>trudnymi czasami<<, które są efektem kryzysu gospodarczego na całym świecie, stawia szczególne wymagania przed zawodem pracownika socjalnego. Sprawowanie tej funkcji jest więc pewnego rodzaju wyzwaniem i misją, którą właściwie sprawować mogą jedynie ludzie wielkiego serca. […]”
Źródło: http://www.sds24.pl/pracownik-socjalny-%E2%80%93-zawod-czy…/

Oczywiście nie zapominamy również o Patryku i Zbigniewie, którzy tego dnia mają imieniny! Wszystkiego najlepszego Panowie!