Miesięczne archiwum: Maj 2015

34. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Uroczystość Święta UKSW

Polecamy zapoznać się z artykułem:
34. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego
http://ekai.pl/…/rocznica-smierci-kard-stefana-wyszynskiego/

oraz zapraszamy na uroczyste obchody Święta UKSW.

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
mają zaszczyt zaprosić CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTECKĄ na uroczyste obchody ŚWIĘTA UKSW

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

28 maja 2015 r. (czwartek) godz. 11:00 Aula im. Jana Pawła II,
kampus uniwersytecki, ul. Dewajtis 5 w Warszawie

Uroczysta sesja:
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora
Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
Wręczenie Medali Złotych UKSW
Gaudeamus Igitur
Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego
Uroczysta promocja doktorów
Gaude Mater Polonia
Część artystyczna – występ Chóru UKSW pod kierownictwem dra Michała Sławeckiego
Piknik
Teren kampusu uniwersyteckiego, ul. Dewajtis 5 w Warszawie

Podsumowanie Międzynarodowej konferencji „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”

We wtorek, 05 maja br. Odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”. 

Jak wskazuje tytuł, pojęcie straty ma wiele definicji, dlatego w czasie wystąpień mogliśmy porozmawiać na temat rozwodu, wsparcia w żałobie, fazach żałoby, zaginięciu, samobójstwie, interwencji kryzysowej, także o działalności różnych fundacji zajmujących się podaną tematyką.

Śmierć i żałoba to nieodłączne elementy naszego życia, zwykle bardzo trudne.  Przeżycia związane ze śmiercią bliskiej osoby są bolesne. Żałoba nie jest chorobą, jest naturalną reakcją pozwalającą oswoić poczucie pustki jakie następuje po stracie bliskiej osoby. Żałoba jest psychiczną, społeczną i cielesną reakcją, stanowiącą odpowiedź człowieka na utratę najwyżej cenionych wartości i choć kojarzy się głównie ze śmiercią najbliższych, może również pojawić się, gdy nagle zabraknie ważnego uczucia, nadziei, pozycji społecznej, bezpieczeństwa, majątku, zdrowia, pracy. Możemy więc doświadczyć jej sytuacji w każdym momencie życia.

Wszystkim Prelegentom dziękujemy za udział!

Ze strony organizacyjnej, wszystkim dziękujemy za pomoc i zaangażowanie!

W panelu dr Urszuli Bejmy „Zagadnienia wielodyscyplinarne” wystąpił Zarząd Koła – Beata Czarnocka i Magda Ostrowska – z prezentacją „Strata dziadków – analiza problemu z perspektywy studentów”. Przedstawiły wyniki badań przeprowadzonej na rzecz konferencji ankiety, która zawierała pytania, dot. m.in. relacji z seniorami w rodzinie, przyczyn oraz wieku śmierci dziadków i skojarzeń (sytuacje, przedmioty, powiedzonka) ze straszą osobą. Okazało się, że studenci utrzymują dość częsty i dobry kontakt ze starszym pokoleniem. Ponadto stosunki te są bardzo istotne,  gdyż mogą wnieść w życie dużo mądrości i doświadczenia, są to ważne role w naszym życiu, gdyż na ich podstawie budujemy później własne życie.

Dziękujemy za pozytywny odbiór Naszych przedstawicielek!

Zdjęcia z konferencji, dostępne w galerii.

 

Dzień Matki (26 maja)

Z historii:

Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W poźniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjelo chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten jednak powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki, początkowo co roku w 3/4 niedziele postu odprawiano modły W najbliższej katedrze. W zwykle niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 Kongres USA uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.
W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz pierwszy w 1914 roku w Krakowie.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Matki

‚Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim dzieciom.’ – Madeleine Delbrer

‚Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się bez zdobywania i bez zasług.’ – Herman Auerbach

Nadal nie macie pomysłu na prezent?

https://www.youtube.com/watch?v=XMneU2r06Mw
https://www.youtube.com/watch?v=-s2Z1OYB3kU

Dzien-matki-2013

Międzynarodowy Dzień Rodzin

15 maja

Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto obchodzone 15 maja. Ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. w rezolucji nr 47/237. Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat problemów rodziny.

We Francji obchodzone jest 6 stycznia Święto Rodziny. Jest odpowiednikiem Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca. (wiki)

Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o tym dniu 🙂

Polecamy zapoznać się z KARTA PRAW RODZINY

„Rodzina, będąca czymś znacznie więcej niż tylko zwykłą jednostką prawną, społeczną czy ekonomiczną, stanowi wspólnotę miłości i soli­darności, jedyną pod względem możliwości na­uczania i przekazywania wartości kulturalnych, etycznych, społecznych, duchowych i religijnych, istotnych dla rozwoju i powodzenia własnych członków oraz społeczeństwa;”

family-0

Międzynarodowa Konferencja „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne”

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW oraz Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej – praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne. Tematem wiodącym Konferencji będzie proces żałoby i straty w kontekście śmierci osoby bliskiej. Ponadto chcielibyśmy podjąć problematykę straty nie tylko w aspekcie odchodzenia osób bliskich, ale również zaginięcia i rozwodu.

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Data: 5 maja 2015 r.

Program konferencji (klik) 

8:30 – rejestracja

09:00 – otwarcie.

16:15-17:15 – cztery warsztaty

17:30 – zakończenie

plakat 5 maja