Miesięczne archiwum: Czerwiec 2015

Rekrutacja – kierunek Praca Socjalna

Praca socjalna jest nie tylko profesją, ale i powołaniem, którego realizacja wymaga empatii i wrażliwości względem potrzebujących i osób spychanych na margines życia społecznego. Wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa, uchodźstwa, choroby, uprzedniej penalizacji (skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności) lub statusu społecznego jest w świecie współczesnym problemem nadal aktualnym, a nawet rozszerzającym swoje granice. Zawód pracownika socjalnego jest odpowiedzią na zagadnienia społecznego odrzucenia. W ramach swoich obowiązków pracownik socjalny prowadzi diagnozę społeczną i realizuje zadania pedagogizujące i wynikające z profilaktyki społecznej. Środowiskiem aktywności zawodowej pracownika socjalnego jest rodzina oraz społeczność lokalna tworzące kontekst działań ukierunkowanych na jednostkę.

Praca socjalna wymaga kompetencji z zakresu socjologii, pedagogiki, psychologii, podstaw medycyny i prawa, ale przede wszystkim jest to zawód opierający się na wyjątkowych predyspozycjach psychicznych. Absolwent tego kierunku będzie posiadać kompetencje i sprawności niezbędne dla skutecznej realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym. Poprzez studia na Uniwersytecie zdobędzie niezbędną wiedzę diagnostyczną sytuacji i zjawisk powodujących sytuacje zagrożenia, ryzyka lub trudnego położenia osoby potrzebującej wsparcia i pomocy. Ponadto zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę do praktycznego stosowania dotychczasowych metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. Absolwent pracy socjalnej będzie przygotowany do rozwiązywania problemów dotykających współczesną rodzinę, osoby niepełnosprawne, chore, w podeszłych wieku i osoby z grup ryzyka.

Dla wielu młodych ludzi pragnących uczynić własny skrawek świata lepszym jest to zawód wymarzony, będący kulminacją humanizmu. Podejmowanie inspirujących wyzwań pracownika socjalnego jest obszarem nauk stosowanych najbardziej prospołecznym, dążącym do rekonstrukcji rzeczywistości społecznej zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej jako podstawy polityki społecznej.

Zapraszamy na studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne:http://www.rekrutacja.uksw.edu.pl/node/82

Katalog IRK: https://irk.uksw.edu.pl/katalog.php

Dzień Ojca (23 czerwca)

Z historii:

Święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom (tatusiom) w Polsce obchodzone corocznie 23 czerwca od roku 1965.

Obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton za sprawą niejakiej Sonory Smart Dodd — córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora Dodd, dowiedziawszy się o ustanowieniu Dnia Matki (3 lata wcześniej w 1907 r.) wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia pamięci, trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców — w szczególności, jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz pięcioro młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. Choć w Polsce święto ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością Dniowi Matki. Niemniej z roku na rok coraz więcej ojców może liczyć nie tylko na życzenia czy gesty, ale i drobne upominki. Wraz z przemianami społecznymi XXI wieku rola ojca w Polsce ulega stopniowemu przekształceniu. Stereotyp jedynego żywiciela rodziny przechodzi powoli do przeszłości a dziś coraz więcej ojców, aktywnie włącza się do obowiązków domowych i wychowania nieletnich dzieci.

Z roku na rok w Polsce coraz więcej Ojców (tatusiów) korzysta również z tzw. urlopu tacierzyńskiego, tym samym umożliwiając swoim partnerkom życiowym realizować się zawodowo. W dodatku, ojcem nie zawsze jest mężczyzna, który spłodził dziecko. Szacuje się, że statystycznie ok. 8% tatusiów wychowuje „nie swoje” potomstwo, a większość z nich nawet o tym nie wie lub nie chce wiedzieć o zgodności DNA. Test na ojcostwo jako naukowy sposób mający na celu potwierdzenie lub wykluczenie biologicznego pokrewieństwa między dwiema osobami (Matką a Ojcem). Ustalenie lub wykluczenie ojcostwa stanowi największy odsetek badań genetycznych na ustalenie pokrewieństwa dokonywanego w Polsce przez sądy.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Ojca

„Każdy facet może zostać ojcem, ale tylko prawdziwy mężczyzna zostaje tatą”

„Mądry ojciec to ten, który zna swoje dziecko.”

dzien_ojca_zdjecie

Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej KUL oraz Stowarzyszenia „Rodzina” w Puławach zaprasza do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Pracy Socjalnej

„Szanowni Państwo,

w imieniu Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie i Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej KUL oraz Stowarzyszenia „Rodzina” w Puławach zapraszam do wzięcia udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Pracy Socjalnej- „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość? Współczesne uwarunkowania, przejawy i konsekwencje zjawiska prostytucji.”

Zapraszam również do zapoznania się ze stroną konferencji:

http://knsps-kul-konferencja.blogspot.com/

Z wyrazami szacunku
Aneta Bąk
prezes KNSPS KUL”

Wolontariusze poszukiwani! (OPS Wola)

11427296_422922024547502_8842676307754529652_o

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy potrzebuje wsparcia w opiece nad dziećmi podczas zajęć wakacyjnych dla dzieci w wieku 3-10 lat. Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9 -13 w lipcu i sierpniu, w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS Wola przy ul. Karolkowej 58a.
OPS Wola oferuje opiekę Koordynatora, a w razie potrzeby również wsparcie psychologiczne oraz indywidualne sesje z coachem. Organizuje cykliczne szkolenia i treningi, spotkania integracyjne, Dzień Wolontariusza.

Ośrodek wystawia zaświadczenia o współpracy wolontariackiej oraz zalicza praktyki studenckie.

Projekt „Szkoła dobrego życia” (Stowarzyszenie PRO)

Stowarzyszenie PRO zaprasza studentów kierunków pomocowych (psychologia, pedagogika, praca socjalna i medycznych etc. ) z województwa mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Szkoła dobrego życia”. Ma on uzupełnić o wiedzę i doświadczenia interpersonalne uczestników, którzy planują profesjonalnie zajmować się pracą „pomocowo-rozwojową” z ludźmi.

szkolaZYCIA_2015_A4_v3-facebook_0

 

Międzynarodowe Seminarium Pracy Socjalnej i Instalacja Sensoryczna CUBE na UKSW (09.06.2015)

„Wyobraź sobie, że budzisz się rano i zastajesz zupełnie inną rzeczywistość: sól jest słodka, wrzątek nie parzy, ludzie  – zamiast mówić – wydają z siebie niezrozumiały dla ucha szum, a przed oczami widzisz nieustannie wirujące pyłki, które zasłaniają Ci świat. Dodatkowo, tylko Ty postrzegasz otoczenie w ten sposób, nikt inny nie zauważa zmian. Tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem, która widzi, słyszy i czuje świat inaczej. I nie jest to ani gorszy, ani lepszy odbiór rzeczywistości. Po prostu: inny”.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodowe Seminarium Pracy Socjalnej, a także do niezwykłej instalacji sensorycznej – Cube (cztery specjalnie przygotowane stanowiska pomogą zwiedzającym zrozumieć trudności, z jakimi na co dzień zmagają się osoby z autyzmem).

Cube – Instalacja Sensoryczna to multimedialna wyprawa w świat osób z autyzmem. Zwiedzając go, można się przekonać się w jaki sposób osoby z autyzmem odbierają otaczający nasz świat. Instalacja przeznaczona jest w szczególności dla osób, które jeszcze nie zetknęły się z tematyką autyzmu oraz dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o nim czegoś więcej.

Poprzez wykonanie kilku prostych zadań osoba odwiedzająca może dowiedzieć się:

– jak może odbierać świat osoba z autyzmem;

– dlaczego osoby z autyzmem inaczej się zachowują;

– skąd się biorą problemy w komunikacji z osobą z autyzmem.

„Osoby z autyzmem maja czasem trudności związane z nieprawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem przez mózg informacji płynących z ich mięśni, stawów i ścięgien. Nazywamy to zaburzeniami czucia proprioceptywnego. Konsekwencją tego mogą być trudności z ogólną koordynacją całego ciała, prawidłowym określaniem jak wysoko należy podnieść stopę, żeby wejść na schodek itp. Dlatego czasem mogą sprawiać wrażenie jakby poruszały się w sztywny sposób”.

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka.
Z roku na rok, liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie.
W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300, dane amerykańskie wskazują na 1% populacji osób z autyzmem.

Chcesz wiedzieć więcej? Opis instalacji, jej wnętrza oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania o zaburzeniach ze spektrum autyzmu znajdziesz tutaj: Informacje_podstawowe_CUBE (dokument word).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie: http://synapsis.org.pl/

Instalacja Sensoryczna CUBE na UKSW

Dzień Dziecka

01 czerwca

Dzień Dziecka*

Dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim[3]. Od 1952 stało się świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja zwana International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek międzyklasowych. (wiki)
*To nie jest jedyny dzień poświęcony Dzieciom 🙂

Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego)

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia)

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja)

Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca)

Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca)

Dzień Dziecka Afrykańskiego (16 czerwca)

Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) (11 października)

Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15 października)

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada)

~ ~ ~
Polecamy zapoznać się ze stroną: https://www.facebook.com/toylikeme?ref=ts&fref=ts (Toy Like Me)

 

children