Miesięczne archiwum: Październik 2015

XXV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej i seminarium naukowe pod hasłem „Praca socjalna: Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa”

Zapraszamy Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej

„Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej pod hasłem „Praca socjalna. Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa” jest dobrą okazją aby spojrzeć na pracę socjalną z perspektywy 90 lat od rozpoczęcia kształcenia i 25 lat budowania nowoczesnej pomocy społecznej, ściśle łączącej się z narodzinami procesu nowego widzenia roli pracownika socjalnego […] Warto więc poddać dyskusji pytanie o cele kształcenia na II stopniu studiów na kierunku „praca socjalna”. […] XXV Zjazd PSSPS to nie tylko jubileusz tej ważnej dla polskiej pracy socjalnej organizacji społecznej. W roku 2015 przypada bowiem równocześnie dziewięćdziesiąta rocznica utworzenia Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej, pierwszej de facto uczelni wyższej w Polsce kształcącej w zakresie pracy socjalnej (wówczas określanej jako praca społeczna). Jest to ponadto ważny moment dla gospodarza Zjazdu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dokładnie bowiem dwadzieścia lat temu, 1 października 1995 roku w uczelni tej (wówczas jeszcze funkcjonującej pod nazwą Akademii Teologii Katolickiej) uruchomione zostały trzyletnie studia licencjackie przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego. Z tych więc powodów zorganizowanie tegorocznego Zjazdu w Warszawie ma istotne znaczenie symboliczne.”

Źródło (klik)

Program XXV Zjazdu PSSPS (klik)

plakat_pssps