Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

Podsumowanie wyjazdu na konferencję pt. „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość?…”

Dwie członkinie KNSPS UKSW – Anna Kaźmierczak oraz Magda Ostrowska reprezentowały Nasze Koło oraz Uniwersytet na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Pracy Socjalnej pt. „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość? Współczesne uwarunkowania, przejawy i konsekwencje zjawiska prostytucji”, która odbyła się 25 listopada 2015 r. w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Koleżanki zaprezentowały wyniki, przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. ankiet, w formie prezentacji pt. „Młodzi ludzie a zjawisko prostytucji”. Przeprowadzona ankieta składała się z 22 pytań i była skierowana do osób w wieku 18-30 lat. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące tego czy kiedykolwiek proponowano im usługi seksualne, czy potrafią jednoznacznie określić swój stosunek do osób prostytuujących się i jaki on jest. Padło też pytanie o korzystanie z takich usług. Zapytano czy uważają, że są sytuacje w życiu, które usprawiedliwiają uprawianie nierządu, czy znają osobiście jakąś osobę, która się prostytuuje (jeżeli tak to kim ona jest). Czy uważają, że prostytutki powinny być karane oraz czy miejsce zamieszkania ma wpływ, a prostytucja jest zagrożeniem dla środowiska społecznego. Zapytano respondentów czy ich zdaniem prostytutki potrzebują pomocy oraz czy znają jakieś formy pomocy. Podsumowaniem tematu były wnioski z przeprowadzonego badania.

Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu Prorektora UKSW.

Program konferencji (klik)

Zdjęcia z konferencji znajdują się w galerii.

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

To świetna okazja, by uświadomić społeczeństwu, jak dużo wysiłku wolontariusze wkładają w niesienie pomocy innym. W końcu, bez ich oddania nie odbyłaby się np. Świąteczna Zbiórka Żywności czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Volontarius ( z łac.) oznacza „dobrowolny, chętny”. Wolontariat to bezinteresowna  i świadoma, działalność na rzecz jednostek lub całego społeczeństwa. Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1985 r. wyznaczyła dzień 5 grudnia jako święto wolontariuszy w dowód uznania dla wielu ochotników, którzy poświęcają swój czas i umiejętności.

Więcej: http://www.tvp.info/22934616/w-wolontariat-angazuje-sie-co-piaty-polak-dzis-miedzynarodowy-dzien-wolontariusza