Miesięczne archiwum: Luty 2016

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie” (02.03.2016)

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW
zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie

Pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pani Elżbiety Rafalskiej

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula Schumana, bud. 21 na kampusie przy ul. Wójcickiego 1/3

Data: 2 marca 2016 roku godz. 9.00

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW również zachęca do wzięcia udziału w konferencji.

Więcej informacji znajduje się na stornie: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/sites/default/files/Komunikat%20II%20PS%202016.pdf