Miesięczne archiwum: Marzec 2016

Wyjście do Centrum Alzheimera

Nasze Koło w ramach swojego działania dnia 18 marca 2016 r. będzie organizowało wyjście do Centrum Alzheimera. Aktywnymi uczestnikami akcji będą studenci pierwszego, drugiego oraz trzeciego roku pracy socjalnej.

Centrum Alzheimera to jedyna w Polsce publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza obejmująca swoim działaniem mieszkańców Warszawy cierpiących na chorobę Alzhaimera. Jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Celem działania Centrum jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzinom i opiekunom.

Więcej informacji na stronie: http://ca.waw.pl/o-centrum-alzheimera

 

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA. Problematyka konferencji wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią są różnorodne formy opieki i wsparcia osób doświadczonych traumą życiową, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia cierpienia i śmierci oraz idea służby życiu aż do naturalnej śmierci.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy zatem do udziału badaczy reprezentujących różne dyscypliny akademickie: socjologów, pedagogów, psychologów, teologów, przedstawicieli nauk medycznych, politologów, ekonomistów, antropologów…, a także osoby zaangażowane w posługę hospicyjną. Mamy nadzieję, że rekomendowana debata naukowa wskaże oczekiwane obszary i sposoby ukierunkowanych, solidarnych działań na rzecz osób znajdujących się u kresu życia.

Szczegóły dotyczące konferencji i zasad udziału w niej zawarte są w komunikacie (załącznik).

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak WNP UMK w Toruniu

Dr Urszula Bejma IS UKSW w Warszawie

Załączniki: Komunikat