Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „RAZEM wobec wyzwań opieki u kresu życia”

Konferencja odbyła się 1 czerwca 2016 roku na Naszym Uniwersytecie. Zagadnienia na niej poruszane dotyczyły opieki paliatywno-hospicyjnej w różnych aspektach. Konferencja nie miała wymiaru jedynie teoretycznego, ale także walor praktyczny. Podjęta debata naukowa była dodatkową możliwością na zdobycie nowej wiedzy. Była to też okazja do zaprezentowania się Naszego Koła Naukowego. Podczas tej konferencji swoje wystąpienia miały trzy członkinie, których referaty można było usłyszeć w sekcjach panelowych.

Beata Czarnocka zaprezentowała pracę pt. „Zasady ładu społecznego u podstaw realizacji założeń ruchu hospicyjnego”
Hospicja to miejsca, w których człowiek może służyć drugiemu człowiekowi. W postrzeganiu społeczeństwa są to jeszcze ciągle miejsca tajemnicze, miejsca, w których ból i cierpienie pojawiają się na każdym kroku. Obecnie jednak wizerunek ich powoli przestaje być kojarzony w sposób, który niejednokrotnie wśród osób budzi wiele negatywnych emocji. Dzieje się tak pod wpływem co raz to nowych działań czy to kampanii reklamowych czy też programów edukacyjnych.
Swoje przemówienie autorka rozpoczęła od krótkiego zdefiniowania czym jest hospicjum, jaka jest jego idea oraz jakie zadania spełnia hospicjum. Zasady ładu społecznego były głównym zagadnieniem, które chciała poruszyć podczas przemówienia. Zasady te zostały przedstawione w kontekście działalności ruchu hospicyjnego. Prymat osoby ludzkiej, pomocniczość, dobro wspólne solidarność i miłość to główne pojęcia, które zostały zaprezentowane. Nauczanie społeczne Kościoła również wykorzystuje te terminy, przyczyniając się tym samym do tworzenia ładu społecznego i gospodarczego. Elementarne znaczenie tych pojęć ukazane jest w podstawie ruchu hospicyjnego, w którym to osoby śmiertelnie chore mogą liczyć na pomoc i wsparcie w tym trudnym dla nich momencie życia.

Anna Kaźmierczak i Magda Ostrowska przygotowały prezentację pt. „Zainteresowanie studentów wolontariatem w opiece paliatywno-hospicyjnej”
Autorki przeprowadziły własne badanie za pomocą ankiet internetowych, aby zbadać czy studenci angażują się w wolontariat paliatywno-hospicyjny, czy są nim zainteresowani i co o nim sądzą. Dla porównania przytoczyły wybrane dane z badania przeprowadzonego w ramach programu Fundacji Hospicyjnej – „Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego” (2009 rok), którym objęto wolontariuszy hospicyjnych, osoby kierujące ośrodkami hospicyjno-paliatywnymi, koordynatorów wolontariatu hospicyjnego oraz grupę dorosłych Polaków.
Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi ludzie odbierają wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej jako trudny oraz obciążający psychicznie i fizycznie, dlatego można przypuszczać, że nie jest on dla nich tak atrakcyjny jak inne rodzaje wolontariatu. Należy jednak zauważyć, iż tylko 4% samych wolontariuszy uważa, że w hospicjach dominuje smutek. Warto wziąć pod uwagę słowa jednego z respondentów, który jest wolontariuszem: „czasem jest trudno, ale otrzymujemy dużo więcej dobra niż dajemy”.

Zdjęcia z konferencji znajdują się w galerii.