Archiwa autora: MO

Zbiórka dla rodziny w ramach „Szlachetnej Paczki”!

Nasze Koło Naukowe organizuje zbiórkę dla rodziny w ramach „Szlachetnej Paczki”!

Opis rodziny:

Pani Iwona (39l) samotnie wychowuje swoje dwie córki Zuzię (18l) i Zosię (12l). Rodzina do niedawna całkiem nieźle sobie dawała radę. 3 lata temu u pani Iwony zdiagnozowano boreliozę. Półroczna antybiotykoterapia strasznie osłabiła organizm pani Iwony, do tego w tym czasie Zuzia zachorowała na depresję o podłożu hormonalnym. Gdy powoli obie dziewczyny ponownie stanęły na nogi, pani Iwona kolejny raz przegrała walkę z chorobą, tym razem podejrzewano u niej SAPHO, czyli  chorobę reumatyczną, objawiającą się zapaleniem kości i stawów. Jest to niezmiernie dokuczliwa choroba, co w przypadku zawodu pani Iwony (masażysta), zmusza ją do ograniczenia pracy, gdyż po prostu nie daje rady z bólu. W związku z tym sytuacja materialna rodzina bardzo się pogorszyła. Po opłaceniu mieszkania i kosztów leczenia (w sumie 2300 zł) pani Iwony na życie zostaje ok. 200zł na osobę. Pani Iwona jest bohaterką pod wieloma względami. Po pierwsze dzielnie stawia czoła chorobom, które atakują jej rodzinę. Ponadto samotnie wychowuje swoje dwie córki, co wcale nie jest takie łatwe. Stara się, w miarę możliwości, aby dziewczynom niczego nie brakowało. Pani Iwona jest dumna ze swoich córek starsza Zuzia gra w zespole na perkusji, młodsza bardzo nieregularnie (jeśli tata zapłaci) uczęszcza na zajęcia gry na pianinie Wśród najważniejszych potrzeb rodzina wskazała odzież i obuwie, gdyż nie stać ich na zakup nowych oraz żywność i środki czystości, których zakup znacznie odciążyłby i tak niewielki budżet rodziny.

Potrzeby rodziny:

Żywność trwała: Herbata, Kasza, Kawa, Makaron, Olej, Ryż, Dżem, Warzywa w puszkach Wymagania żywieniowe: mleko bez laktozy. Inne produkty żywnościowe: płatki do mleka, nutella, słodycze, soki, woda

Środki czystości: Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów. Inne: dezodorant w kulce, płyn do prania, mydło i szampon hipoalergiczne

Odzież:

Zosia: Rodzaj odzieży: zimowa Kategoria: kurtka Rozmiar: 158 Sylwetka: szczupła Uwagi: ciemna z kapturem

Iwona: Rodzaj odzieży: zimowa Kategoria: kurtka Rozmiar: s Sylwetka: szczupła Uwagi: ciemna z kapturem

Obuwie

Zosia: Rodzaj obuwia: zimowe Kategoria: trapery Rozmiar: 36

Iwona:  Rodzaj obuwia: zimowe Kategoria: kozaki Rozmiar: 39 Uwagi: za kostkę

Wyposażenie mieszkania: Brakujące sprzęty: KOMPUTER- obecny komputer jest popsuty
i w punkcie naprawy oszacowano, iż koszt naprawy znacznie przewyższa jego wartość. Komputer jest niezbędny dla córek do nauki, obecnie dziewczyny w telefonie wyszukują niezbędne informacje do pracy domowej. Garnki, patelnia Suszarka do włosów – w obecnej dochodzi do przebicia i kopie prąd

Inne potrzeby: karma sucha dla psiaka

– Specjalne upominki

pani Iwona chciałaby otrzymać perfumy – zapach ciężkawy

Zosia grę Sims 4 Zuzia- płytę winylową może być muzyka klasyczna

Potrzeby, które nie są rzeczami: pani Iwona szkolenie z komunikacji – jak pracować
z trudnym pacjentem

Osoby, które chciałyby włączyć się w zbiórkę mogą składać rzeczy do niebieskiego kartonu ustawionego przy portierni w budynku 23, do dnia 8 grudnia 2017 roku

Dziękujemy za pomoc! 🙂

Wolontariusze poszukiwani! (Fundacja Animacja)

Fundacja Animacja działa na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej i promocji kompetencji kulturowych seniorów. Poszukuje ona wolontariuszy na kurs komputerowy w ramach dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu  – „Praga Gada Gwarą”.

Fundacja w zamian za zaangażowanie oferuje wyżywienie każdego dnia trwania kursu, referencje i możliwość odbycia praktyk studenckich, a także przekaże limitowany komiks z serii „Praga Gada”.

Podsumowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej „RAZEM wobec wyzwań opieki u kresu życia”

Konferencja odbyła się 1 czerwca 2016 roku na Naszym Uniwersytecie. Zagadnienia na niej poruszane dotyczyły opieki paliatywno-hospicyjnej w różnych aspektach. Konferencja nie miała wymiaru jedynie teoretycznego, ale także walor praktyczny. Podjęta debata naukowa była dodatkową możliwością na zdobycie nowej wiedzy. Była to też okazja do zaprezentowania się Naszego Koła Naukowego. Podczas tej konferencji swoje wystąpienia miały trzy członkinie, których referaty można było usłyszeć w sekcjach panelowych.

Beata Czarnocka zaprezentowała pracę pt. „Zasady ładu społecznego u podstaw realizacji założeń ruchu hospicyjnego”
Hospicja to miejsca, w których człowiek może służyć drugiemu człowiekowi. W postrzeganiu społeczeństwa są to jeszcze ciągle miejsca tajemnicze, miejsca, w których ból i cierpienie pojawiają się na każdym kroku. Obecnie jednak wizerunek ich powoli przestaje być kojarzony w sposób, który niejednokrotnie wśród osób budzi wiele negatywnych emocji. Dzieje się tak pod wpływem co raz to nowych działań czy to kampanii reklamowych czy też programów edukacyjnych.
Swoje przemówienie autorka rozpoczęła od krótkiego zdefiniowania czym jest hospicjum, jaka jest jego idea oraz jakie zadania spełnia hospicjum. Zasady ładu społecznego były głównym zagadnieniem, które chciała poruszyć podczas przemówienia. Zasady te zostały przedstawione w kontekście działalności ruchu hospicyjnego. Prymat osoby ludzkiej, pomocniczość, dobro wspólne solidarność i miłość to główne pojęcia, które zostały zaprezentowane. Nauczanie społeczne Kościoła również wykorzystuje te terminy, przyczyniając się tym samym do tworzenia ładu społecznego i gospodarczego. Elementarne znaczenie tych pojęć ukazane jest w podstawie ruchu hospicyjnego, w którym to osoby śmiertelnie chore mogą liczyć na pomoc i wsparcie w tym trudnym dla nich momencie życia.

Anna Kaźmierczak i Magda Ostrowska przygotowały prezentację pt. „Zainteresowanie studentów wolontariatem w opiece paliatywno-hospicyjnej”
Autorki przeprowadziły własne badanie za pomocą ankiet internetowych, aby zbadać czy studenci angażują się w wolontariat paliatywno-hospicyjny, czy są nim zainteresowani i co o nim sądzą. Dla porównania przytoczyły wybrane dane z badania przeprowadzonego w ramach programu Fundacji Hospicyjnej – „Szkoła Wolontariatu Hospicyjnego” (2009 rok), którym objęto wolontariuszy hospicyjnych, osoby kierujące ośrodkami hospicyjno-paliatywnymi, koordynatorów wolontariatu hospicyjnego oraz grupę dorosłych Polaków.
Z przeprowadzonych badań wynika, że młodzi ludzie odbierają wolontariat w opiece paliatywno-hospicyjnej jako trudny oraz obciążający psychicznie i fizycznie, dlatego można przypuszczać, że nie jest on dla nich tak atrakcyjny jak inne rodzaje wolontariatu. Należy jednak zauważyć, iż tylko 4% samych wolontariuszy uważa, że w hospicjach dominuje smutek. Warto wziąć pod uwagę słowa jednego z respondentów, który jest wolontariuszem: „czasem jest trudno, ale otrzymujemy dużo więcej dobra niż dajemy”.

Zdjęcia z konferencji znajdują się w galerii.

 

30 kwietnia – Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

W Polsce zakaz bicia dzieci został uregulowany Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 roku zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci jest inicjatywą zapoczątkowaną przez amerykańską organizację EPOCH (End Physical Punishment of Children) w 2006 roku. Jeszcze do XIX w. w kulturze Zachodu panowało przekonanie, że dzieci należy dyscyplinować twardą ręką. Bycie dzieckiem oznaczało bycie istotą nie w pełni wartościową.

Więcej: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-sprzeciwu-wobec-bicia-dzieci-1

Wyjście do Centrum Alzheimera

Nasze Koło w ramach swojego działania dnia 18 marca 2016 r. będzie organizowało wyjście do Centrum Alzheimera. Aktywnymi uczestnikami akcji będą studenci pierwszego, drugiego oraz trzeciego roku pracy socjalnej.

Centrum Alzheimera to jedyna w Polsce publiczna, specjalistyczna placówka terapeutyczna, rehabilitacyjna i opiekuńcza obejmująca swoim działaniem mieszkańców Warszawy cierpiących na chorobę Alzhaimera. Jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Celem działania Centrum jest zapewnienie opieki i wsparcia osobom przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym, przede wszystkim osobom chorym na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne oraz ich rodzinom i opiekunom.

Więcej informacji na stronie: http://ca.waw.pl/o-centrum-alzheimera

 

Zaproszenie do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA

SZANOWNI PAŃSTWO,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej RAZEM WOBEC WYZWAŃ OPIEKI U KRESU ŻYCIA. Problematyka konferencji wpisuje się w nurt dyskursu naukowego, którego myślą przewodnią są różnorodne formy opieki i wsparcia osób doświadczonych traumą życiową, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia cierpienia i śmierci oraz idea służby życiu aż do naturalnej śmierci.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy zatem do udziału badaczy reprezentujących różne dyscypliny akademickie: socjologów, pedagogów, psychologów, teologów, przedstawicieli nauk medycznych, politologów, ekonomistów, antropologów…, a także osoby zaangażowane w posługę hospicyjną. Mamy nadzieję, że rekomendowana debata naukowa wskaże oczekiwane obszary i sposoby ukierunkowanych, solidarnych działań na rzecz osób znajdujących się u kresu życia.

Szczegóły dotyczące konferencji i zasad udziału w niej zawarte są w komunikacie (załącznik).

Serdecznie zapraszamy

W imieniu organizatorów

Ks. dr hab. Piotr Krakowiak WNP UMK w Toruniu

Dr Urszula Bejma IS UKSW w Warszawie

Załączniki: Komunikat

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie” (02.03.2016)

Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UKSW
zaprasza do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie

Pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Pani Elżbiety Rafalskiej

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Aula Schumana, bud. 21 na kampusie przy ul. Wójcickiego 1/3

Data: 2 marca 2016 roku godz. 9.00

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW również zachęca do wzięcia udziału w konferencji.

Więcej informacji znajduje się na stornie: http://www.is.wnhis.uksw.edu.pl/sites/default/files/Komunikat%20II%20PS%202016.pdf

Podsumowanie wyjazdu na konferencję pt. „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość?…”

Dwie członkinie KNSPS UKSW – Anna Kaźmierczak oraz Magda Ostrowska reprezentowały Nasze Koło oraz Uniwersytet na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Pracy Socjalnej pt. „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość? Współczesne uwarunkowania, przejawy i konsekwencje zjawiska prostytucji”, która odbyła się 25 listopada 2015 r. w Lublinie, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Koleżanki zaprezentowały wyniki, przeprowadzonych we wrześniu 2015 r. ankiet, w formie prezentacji pt. „Młodzi ludzie a zjawisko prostytucji”. Przeprowadzona ankieta składała się z 22 pytań i była skierowana do osób w wieku 18-30 lat. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące tego czy kiedykolwiek proponowano im usługi seksualne, czy potrafią jednoznacznie określić swój stosunek do osób prostytuujących się i jaki on jest. Padło też pytanie o korzystanie z takich usług. Zapytano czy uważają, że są sytuacje w życiu, które usprawiedliwiają uprawianie nierządu, czy znają osobiście jakąś osobę, która się prostytuuje (jeżeli tak to kim ona jest). Czy uważają, że prostytutki powinny być karane oraz czy miejsce zamieszkania ma wpływ, a prostytucja jest zagrożeniem dla środowiska społecznego. Zapytano respondentów czy ich zdaniem prostytutki potrzebują pomocy oraz czy znają jakieś formy pomocy. Podsumowaniem tematu były wnioski z przeprowadzonego badania.

Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu Prorektora UKSW.

Program konferencji (klik)

Zdjęcia z konferencji znajdują się w galerii.