Nasze osiągnięcia

2017/2018

 • zorganizowanie zbiórki w ramach „Szlachetnej paczki” (01-09/12/2017)
 • wyjście studyjne studentów pracy socjalnej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2, Warszawa-Rembertów, ul. Strażacka (06/12/2017)
 • wyjście studyjne studentów pracy socjalnej do Domu Dziecka nr 2 w Warszawie, ul. Jaktorowska (08/12/2017)
 • udział przedstawicieli Koła w Forum Kół Naukowych organizowanym przez Samorząd Studentów UKSW (06/03/2018)
 • publikacja artykułu autorstwa przedstawicielki Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej pt. „Stres jako element codzienności opiekunów rodzinnych osób z chorobą Alzheimera” w monografii naukowej pt. „Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia, konteksty, wyzwania” tom 3, pod red. Klaudii Pujer (05/2018)
 • „Wkręć się w pomaganie” – kontynuowanie zbiórki nakrętek dla Jasia Muzyczaka chorego na schizencefalię, rzadką wadę rozwojową ośrodkowego układu nerwowego (01/10/2017-30/06/2018)

2016/2017

 • Dzień Pracownika Socjalnego – umieszczenie instalacji sensorycznej CUBE na terenie uczelni – Fundacja Synapsis (7-9/12/2016)
 • zorganizowanie zbiórki w ramach „Szlachetnej paczki” (01-12/12/2016)
 • Projekcja filmu „Życie animowane” – przy współpracy z Pełnomocnikiem Rektora UKSW ds. Osób z Niepełnosprawnością (13/12/2016)
 • zorganizowanie wykładu otwartego p. Małgorzaty Laskowskiej pt. „Komunikacja w chorobie Alzheimera z zastosowaniem metody walidacji” (16/12/2016)
 • Dzień na Niebiesko dla Autyzmu – akcja związana z projektem Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu (21/04/2017)
 • „Wkręć się w pomaganie” – zorganizowanie zbiórki nakrętek dla Jasia Muzyczaka chorego na schizencefalię, rzadką wadę rozwojową ośrodkowego układu nerwowego (25/04-30/06/2017)
 • zorganizowanie akcji „Nakrętka-ciastko” – Dzień Studenta UKSW (18/05/2017)
 • pomoc w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych. Aspekty interdyscyplinarne” (07/06/2017)
 • wystąpienie przedstawicielek Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas w/w konferencji z referatem pt. „Stereotypy dotyczące przemocy – mężczyźni jako ofiary przemocy domowej”
 • publikacja artykułu autorstwa przedstawicielek Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej pt. „Osoba starsza jako sprawca przemocy domowej – perspektywa badań własnych” w monografii naukowej pt. „Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku” pod red. Klaudii Pujer (07/2017)

2015/2016

 • Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej pod hasłem „Praca socjalna. Kształcenie. Profesja. Dyscyplina naukowa” (21-23/10/2015)
 • wystąpienie przedstawicielek Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Pracy Socjalnej pt. „Prostytucja – sposób na życie czy przykra rzeczywistość? Współczesne uwarunkowania, przejawy i konsekwencje zjawiska prostytucji” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z referatem pt. „Młodzi ludzie a zjawisko prostytucji” (25/11/2015)
 • zorganizowanie zbiórki rzeczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Warszawie (07-18/12/2015)
 • pomoc w organizacji II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Instytutu Socjologii UKSW – „Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Ubóstwo. Praca. Zdrowie” (02/03/2016)
 • wystąpienie przedstawicielki Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas w/w konferencji z referatem pt. „Zdrowie a jakość życia”
 • pomoc w organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „RAZEM wobec wyzwań opieki u kresu życia” (01/06/2016)
 • wystąpienie przedstawicielek Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas w/w konferencji z referatami pt. „Zasady ładu społecznego u podstaw realizacji założeń ruchu hospicyjnego” oraz „Zainteresowanie studentów wolontariatem w opiece paliatywno-hospicyjnej”

2014/2015

 • zorganizowanie zbiórki rzeczy (24/11-05/12)  dla Stowarzyszenia „W Stronę Marzeń” w Warszawie
 • pomoc w organizacji Międzynarodowej konferencji naukowej Instytutu Socjologii UKSW – „Praca socjalna w perspektywie XXI wieku. Niepełnosprawność. Praca. Rodzina” w dniu 03/12/2014
 • wystąpienie przedstawicieli Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas w/w konferencji z referatem nt. „Zagrożenia w pracy pracownika socjalnego (oczami studentów)”
 • zorganizowanie zbiórki rzeczy (21-28/04/2015)  dla podopiecznych Klubu Alternatywnego dla dzieci i młodzieży Caritas DWP
 • zorganizowanie Międzynarodowej konferencji naukowej Instytutu Socjologii UKSW „Praca socjalna wobec żałoby i straty. Aspekty interdyscyplinarne” w dniu 05/05/2015
 • wystąpienie przedstawicieli Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas w/w konferencji z referatem nt. „Strata dziadków – analiza problemu z perspektywy studentów”
 • zorganizowanie warsztatów przy okazji w/w konferencji  w dniu 05/05/2015: 1. Towarzyszenie rodzicom w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka nienarodzonego  (osoby prowadzące: dr Jolanta Łodzińska, UKSW, ks. dr Jacek Kotowski Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Łomżyńskiej)Warsztat 2. Strata to nie tylko śmierć – dziecko wobec straty rodzica, człowiek wobec straty partnera (śmierć, osadzenie w więzieniu, choroba Alzheimera) (osoby prowadzące: mgr Joanna Kalwasińska, Centrum nowoczesnego Rodzicielstwa „Z kapusty do chusty”); 3. Prowadzenie grup wsparcia dla osób w żałobie (osoby prowadzące: mgr Joanna Buczkowska i mgr Kamil Kowalik, Fundacja Nagle Sami); 4. Jak rozmawiać z dziećmi w żałobie i po stracie (osoba prowadząca: dr Justyna Kurtyka-Chałas, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Pierwsze Wydanie gazetki Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej „Praca Socjalna” (maj 2015)
 • Zorganizowanie Międzynarodowego Seminarium Pracy Socjalnej. Kryzys – Praktyka – Dialog (goście specjalni: studenci z Niemiec) (09/06/2015)
 • Umieszczenie instalacji sensorycznej CUBE na terenie uczelni – Fundacja Synapsis (09/06/2015)

2012/2013

 • Zorganizowanie konferencji naukowej w dniu 10.12.2012 „I Dzień Pracownika Socjalnego UKSW. Rola i zadnia pracownika socjalnego w społeczeństwie”
 • Wystąpienie przedstawicieli Koła Naukowego Studentów Pracy Socjalnej podczas w/w konferencji z referatem nt. „Praca socjalna i pracownicy socjalni w opiniach studentów i pracowników UKSW”
 • Zorganizowanie zbiórki odzieży, materiałów biurowych i zabawek na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka – 12.2012
 • Zorganizowanie spotkania dla studentów pracy socjalnej z Panią Iloną Stankiewicz, przedstawicielką Fundacji „Dobrze, że jesteś” Centrum Onkologii Warszawa-Ursynów, która przedstawiła praktyczne aspekty pracy z osobami chorymi onkologicznie oraz pracy wolontaryjnej
 • Zorganizowanie warsztatu dla studentów z zakresu pracy socjalnej z osobami przeżywającymi żałobę, którego celem było kształcenie umiejętności pracy z osobami w żałobie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *